News & Blogs

गुरुपौर्णिमा

आज गुरुपौर्णिमा, जिवन प्रवासात लाभलेल्या समस्त गुरुजनांना वंदन करण्याचा शुभ दिवस. गुरु आपल्या विद्यारुपी प्रकाशमय दिव्याला लाभलेली प्रखर प्रभाच जणू. [...]

Read more